about nastik search tips nastiku kohta otsinguabi
english  x  »
eesti  x  »

About Nastik

Nastik is free online English-Estonian / Estonian-English dictionary. Nastik uses free wordlist provided by Institute of the Estonian Language.

Nastik createad by Sven Vahar (aabram at gmail com).

Changes

Wordlist: 05.06.2010

09.10.2009
 • User selectable color schemes (requires browser to accept cookies).
 • New wordlist, dated 13.08.2009.
 • Search for English-Estonian and Estonian-English now uses different dictionaries, which should provide more relevant results.
 • Few user interface tweaks, for example now one can use Tab to jump from one serch field to another. It worked from English to Estonian before, now it works from Estonian to English as well.
 • Fixed few typos.
26.11.2005
 • Alphabetical order for estonian words now works corrently.
 • Fixed the problem with national characters where searches containing either uppercase or lowercase of these characters returned different results.
17.05.2005
 • New wordlist, dated 17.03.2005.
 • Search now faster.
 • Minimum allowed search length bugfix, it didn't work on certain conditions.
22.01.2005
 • Spaces trimmed from words.
 • Extra spaces collapsed into one.
28.08.2004
 • Conversion to UTF-8.
 • New wordlist, dated 16.08.2004.

Nastiku kohta

Nastik on inglise-eesti / eesti-inglise veebisõnastik. Nastik kasutab Eesti Keele Instituudi poolt jagatavat sõnabaasi.

Lisalugemist: http://aab.pri.ee/nastik.
Nastiku algne autor on Sven Vahar (aabram ät gmail com).

Muudatused

Sõnabaas: 05.06.2010

09.10.2009
 • Valitavad värviskeemid (eeldab brauserilt küpsiste vastuvõtmist).
 • Uus sõnabaas, seisuga 13.08.2009.
 • Inglise-eesti ja eesti-inglise suunal otsimine toimub eraldi sõnastike alusel, otsingutulemid peaksid olema nüüd asjakohasemad.
 • Mõned kasutajaliidese pisiparandused, nt on nüüd võimalik tabulaatoriga hüpata teisekeelsele otsiväljale. Varem sai niimoodi ingliskeelsest eestikeelsele otsiväljale, nüüd saab ka vastupid.
 • Parandatud mõned näpuvead.
26.11.2005
 • Nüüd ka eestikeelsed sõnad eesti tähestiku järgi õiges järjekorras.
 • Parandatud probleem täpiliste ja susisevatega, mille puhul otsingus väiketähe või suurtähe kasutamine andis erinevaid tulemusi.
17.05.2005
 • Uus sõnabaas, seisuga 17.03.2005.
 • Otsing kiiremaks.
 • Liiglühikeste otsingusõnade kontroll töökindlamaks.
22.01.2005
 • Tühikud kaksatakse algusest ja lõpust maha.
 • Lisatühikud tõmmatakse üheks kokku.
28.08.2004
 • Üleminek UTF-8 peale.
 • Uus sõnabaas, seisuga 16.08.2004.
               Nastik v1.5 kasutab EKI inglise-eesti sõnabaasi.
Inglise-eesti suunal 89134 kirjet, eesti-inglise suunal 85705 kirjet.
0.001 sek.
et-ru →

NB! Saadaval on arendusjärgus olev uus versioon, mis on ka mobiilisõbralik:
Nastik jr